Može li se “popraviti” loš voditelj?

Može li se “popraviti” loš voditelj?

Nizak rezultat organizacijske klime i učestala fluktuacija zaposlenih u tvrtkama se često može povezati s lošim vođenjem.  Voditelji koji nisu u stanju  angažirati ljude u timu i osigurati poticajnu klimu, stvaraju frustrirane pojedince koji  u konačnici isporučuju loš poslovni rezultat.  Kada kao generalni direktor imate velik broj voditelja koji upravljaju vašim ljudima, nerealno bi bilo da ih sve otpustite.  Činjenica je da nema svatko potencijal da bude vrhunski voditelj, ali mnogi od njih mogu naučiti kako i poboljšati se.

Područja na koja bi svaki voditelj trebao obratiti pozornost

Znanje (naučite kako)

Većina voditelja želi napraviti dobar posao no neki od njih ne znaju kako.  Često im je teško priznati neznanje i oslanjaju se samo na sebe kao jedine odgovorne ne shvaćajući da je brži i učinkovitiji put osnaživanje talentiranih pojedinaca u timu i vjerovanje u ljude da će napraviti posao.  Voditelji trebaju razvoj. Kultura kako su znanja koja su naučili na fakultetima  završeno educiranje je kriva i da većina tih spoznaja (pogotovo kada je riječ o novim tehnologijama) ne vrijedi više. Kontinuirano učenje, individualni i grupni treninzi koji se fokusiraju na bazične vještine menadžmenta i znanja kako interpretirati povratnu informaciju o organizacijskoj klimi i zadovoljstvu zaposlenih su dobar početak.

Emocionalna inteligencija

Kako bi voditelj znao komunicirati s različitim profilima zaposlenika, potrebno je da ima dovoljno visok stupanj emocionalne inteligencije, posebno njenu srž empatiju. Prema Inquirer.net, voditelji mogu naučiti empatiju. Jedan takav trening uključuje: fokus na njenu važnost kroz različite primjere, intenzivno učenje vještine aktivnog slušanja, povećanje kapaciteta za staviti se u „cipele druge osobe“ što vodi ka uspješnijem upravljanju problemima, konfliktima,  inovacijama. Zadnja kategorija, možda i najvažnija je suosjećanje,  gdje se uči i potiče voditelje kako brinuti o osjećajima zaposlenika,  razumjeti njihov utjecaj na poslovne odluke, klijente i organizacijsku klimu.

Otopite ledenjak

Voditelji  se svakodnevno susreću s donošenjem različitih odluka. Pitanje o kojem često i ne razmišljaju je dali imaju sve inpute kako bi donijeli odluku i koliko su informacije koje su dobili točne, a koliko su filtrirane prenošenjem s dna prema vrhu. U svojoj studiji  “The Iceberg of Ignorance”, Sidney Yoshida  je pokazao  koliko zapravo menadžeri znaju  informacija unutar firme.  Zaključio je da samo 4% problema u organizaciji poznato top menadžmentu,  9% srednjem menadžmentu, 74 % supervizorima (koordinatorima) i 100% zaposlenicima. Istraživanje je provedeno na organizacijama srednje veličine no daljnje studije su pokazale istu tendenciju u organizacijama različitih veličina. Koliki je rizik od donošenja odluke ili razvoja strategija s poznavanjem samo 4% problema u organizaciji na najvišoj poziciji.

Snaga zadovoljstva zaposlenih

Gallupovo istraživanje koje obuhvaća cijeli svijet je pokazalo kako je samo 13 % zaposlenika zadovoljno i angažirano i kako nezadovoljstvo značajno loše utječe na poslovni rezultat. Voditelji koji su nesigurni oko važnosti klime u firmi i zadovoljstva ljudi trebaju dobiti u ruke kvantitativnu i kvalitativnu analizu kako bi razumjeli  učinak zadovoljstva i dobre organizacijske klime. Naravno to nije dovoljno. Kompanije bi trebale poticati voditelje da djeluju na rezultate izvješća tako da podjele rezultate s članovima svog tima, osmisle akcijski plan za poboljšanje i pokažu poboljšanja koja se posljedično dogode.  Ovakva izvješća su također važna jer osvještavaju voditelju njegov manjak vještina i područja koja bi mogao popraviti kao i njegove prednosti.

You may also like