Kako „ljutiti“ zaposlenici mogu biti izvor inovacija

Zadovoljstvo ljudi nije uvijek povezano s produktivnošću na radnom mjestu. Ponekad se stvari mijenjaju na bolje kada su ljudi ljuti ili frustrirani. Svi krećemo od pretpostavke kako je sretan zaposlenik produktivniji, a onaj nesretni nije. Istina je negdje na pola puta te ovisi o situaciji i samom zaposleniku.

Read More